Veřejná a státní správa

Veřejná a státní správa


Územní plánování , výkon veřejné správy a poskytování veřejných služeb prováděné vládními agenturami, správci sítí, projekčními a stavebními firmami se nyní staly jedním z hlavních odvětví pro využití databáze šikmých snímků BLOM. Nejenže snímky umožňují uživatelům pracovat efektivněji, ale geo-referencovaná data jim pomáhají  dosáhnout vyšší úrovně přesnosti, než kdykoliv předtím.

BLOM databáze šikmých snímků pokrývá 80% evropské populace a je aktualizována každé dva roky. Díky tomu mohou urbanisté a další uživatelé využívat přesné, podrobné a aktuální informace o území, což značně zefektivňuje jejich práci.

Správci inženýrských sítí usilují o větší efektivitu při plánování rozvoje a údržby svých sítí, k čemuž potřebují co nejpodrobnějších informace o daném území. Použití BLOM šikmých snímků, jako součást plánování, jim poskytne neocenitelné informace, aniž by musely fyzicky navštívit dané místo. To může přinést značné úspory na výkonu těchto činností.

Web development by Imaginanet