Reálná navigace

Reálná navigace


BLOM vytvořil díky své unikátní technologii nový standard pro navigační systémy. Naše řešení reálné navigace pracuje s detailními šikmými snímkyvíce než 1.000 evropských měst. Oproti klasickým vektorovým datům umožňují letecké snímky přirozené zobrazení lokality čitelné pro všechny uživatele a nikoliv jen schematické zobrazení. S leteckými snímky je možné zjistit mnoho dodatečných informací o místě, kde se uživatel zrovna nachází, nebo kam cestuje.  Šikmé snímky umožňují i „pohled za roh“ a nalezení významných navigačních bodů v okolí.

Každý objekt nebo geografická oblast jsou fotografovány minimálně z pěti různých úhlů: přímo shora (ortho nebo satelitní typ zobrazení), ze severu, z jihu, východu a západu. Díky tomu je možné vidět fasády budov, které se objevují podél navigační trasy. Díky vysoké úrovni dat a snímků je zobrazení tak detailní, že snadno rozpoznáte budovy, silnice i převážnou většinu dalších předmětů a objektů na Zemi.

BLOM letecké snímky mají výrazně vyšší rozlišení než odpovídající satelitní snímky. Satelity produkují snímky s maximálním rozlišením od 0,6 do 1m na pixel, kdy nejčastěji dostupné rozlišení je 10 – 15 m/pixel.  BLOM Vám však nabízí snímky s rozlišením 15 cm na pixel!

Naše řešení reálné navigace je kompatibilní s GPS satelity, podobně jako běžné navigační jednotky. Jedním stisknutím klávesy si může uživatel přepnout zobrazení mezi fotografií a tradičním vektorovým zobrazením. Pokud se uživatel přesune do oblasti, která není pokryta BLOM databází, obrazovka se automaticky přepne na mapu ve vektorovém režimu.

Řešení je adaptabilní pro navigace do auta, pěší navigaci i jakékoli jiné kapesní navigační systémy. Aplikace může být snadno integrována se službami místního poskytovatele služeb. BLOM poskytuje i vlastní platformu BLOMURBEX, kde zákazníci, integrátoři partnerských systémů a vývojáři softwaru mohou integrovat naše data a navigační funkce do svých vlastních řešení.

Web development by Imaginanet