Obrana

Obrana


Bezpečnost může být velkým problémem v hustě osídlených oblastech, kde dochází ke značným přesunům obyvatelstva. Faktory, jako je znalost lokálního území, předávání citlivých informací, plánování událostí a koordinace regionálních provozních služeb jsou zásadně důležité pro řízení komunální bezpečnosti. Naše rozsáhlé archivy dat leteckých snímků a mapových podkladů, které jsou nyní jednoduše k dispozici i prostřednictvím mobilních zařízení, umožňující budování strategických dispečerských center. Tyto technologie mohou podpořit plánování zásahů, sledování dynamiky a vývoje nebo koordinaci sledování území. Tyto technologie je možné nasadit na denní i noční zásahy a k je možné pro ně využít jak pevné tak mobilní telefony.
Databáze Blom obsahují letecké snímky a šikmé letecké snímky pro celé státy v široké škále rozlišení od 10 do 50 cm/pixel.
Web development by Imaginanet