Nemovistosti a jejich oceňování

Nemovitosti a jejich oceňování


Realitní kanceláře a obchodníci  s nemovitostmi musí potenciálním zákazníkům a partnerům ukazovat nemovitosti v co nejlepším možném světle, vzhledem k vysoké konkurenci na tomto trhu. BLOM nabízí jedinečný způsob, jak ukázat kvalitu nabízených nemovitostí. Nejen, že poskytujeme šikmé snímky dané lokality ve vysokém rozlišení, ale můžeme Vám také poskytnout nástroje umožňující uživatelům měřit potřebné údaje, například stavební výšky, plochy a vzdálenosti k nejbližšímu parku, nádraží nebo do školy apod.

Hodnota tohoto produktu BLOM je pro své bezkonkurenční vlastnosti pro prodejce nemovitostí neocenitelná. S jeho využitím získává prodávající významnou konkurenční výhodu v podobě vyšší atraktivity své nabídky ať již v tištěné inzerci nebo na internetu. Majitelé realitních platforem, kteří naše produkty využívají, si uvědomují, že díky nim jsou nabízené nemovitosti atraktivnější ale také, že díky nim zvyšují hodnotu vlastní společnosti.

Vysoká kvalita snímků je samozřejmostí, aby mohla reprezentovat atraktivitu nabídky prodejců nemovitostí ale i společnosti BLOM jako takové. Společnost Blom poskytuje snímky všech velkých měst Evropy.

Web development by Imaginanet