Studie využitelnosti solární energie


Jak mapování solárního potenciálu funguje?

Základem sluneční mapy je detailní 3D zobrazení zkoumané oblasti známé jako digitální model povrchu, nebo DSM. Stavební stopy se používají k identifikaci oblastí DSM, které představují střechy budov, a každé z nich je přiděleno jedinečné číslo.

Každá střecha budovy je pro zvýšení přesnosti výpočtu rozdělena na menší plochy. Množství slunečního záření zachycené každou jednotlivou částí je pak spočítáno v rozmezí jedné hodiny, s přihlédnutím k:

 • orientaci a sklonu povrchu prvku,
 • dennímu a ročnímu posunu Slunce,
 • stínění jakýmkoliv objektem, který se dočasně nebo trvale pohybuje mezi povrchem a pohybujícím se Sluncem.

Mapování solárního potenciálu generuje přesné odhady pro:

 • Množství ročního slunečního záření (přímé a difúzní)
 • Celkové vhodné střešní plochy jednotlivých nemovitostí
 • Roční elektrický výkon
 • Výroční CO₂ snížení emisí
 • Návratnost investic v průběhu životnosti zařízení

Mezi klíčové výhody patří:

 • Online dodávky skrz webový GIS veřejnosti a vlastníkům
 • Povědomí a využívání solárních technologií
 • Přispívá ke snížení emisí CO₂
 • Snižuje se počet nákladných návštěv na místě a související cestovní náklady
 • Nižší náklady na marketing – zaměří pouze vhodné nemovitosti
Web development by Imaginanet