Velkoformátové digitální fotogrammetrické kamery

Blom vlastní a provozuje velkoformátové maticové digitální kamery Vexcel UltraCamXp. Tyto kamery jsou vysoce účinné a produkují vynikající kvalitu obrazu ve srovnání s malými a středními formáty fotogrammetrických kamer. Kamery Vexcel UltraCamXp snímají obraz v pěti různých radiometrických kanálech současně - B / W (panchro), R (červeném), G (zeleném), B (modrém) a IR (infračerveném). Všechny digitální kamery jsou osazeny v gyro-stabilizačních úchytech a jsou vybaveny integrovaným systémem pro přesné určení polohy - IMU (GPS / INS) a digitálním stabilizátorem smazu.
Digitální zpracování obrazu je plně automatizovaný proces a liší se v závislosti na typu kamery. Snímky jsou ukládány na několika různých serverech. Záložní kopie je vždy uložena v chráněném skladu na velkokapacitních a vysokorychlostních páskách.

Blom dnes úspěšně využívá maticové digitální kamery Vexcel UltraCamXp pro dokumentaci městských oblastí s rozlišením pod 5 cm/pixel.
Web development by Imaginanet