Laserové skenování (LiDAR)

Laserové skenování je efektivní technologie pro pořizování geo-prostorových dat. Tato technologie se běžně používá k výrobě modelu terénu (DTM) nebo modelu povrchu (DSM). Technologii LiDAR je možné využít pro sběr dat v nejrůznějších prostředích - venkovských i městských, ale i v oblastech s hustou vegetací. S touto technologií je možné mapovat rovné plochy bez textury, přírodní objekty jako jsou stromy nebo umělé prvky, jako jsou budovy, elektrická vedení, přírodní objekty, mosty, zábradlí a další doplňky na silnicích.

Blom je od svého založení průkopníkem a lídrem v oblasti laserového skenování. Za více než 10 let získal Blom zkušenosti a poznatky založené na využívání LiDAR systémů jak v letadlech tak vrtulnících. Přímo jsme se podíleli na technologickém vývoji systémů LiDAR, softwarových řešení pro zpracování dat a v neposlední řadě na vývoji postupů zahrnujících pokročilé statistické a objektivní metody dokumentace kvality výsledků. Blom má bezkonkurenční zkušenosti v této oblasti a je ideálním partnerem pro sběr LiDAR dat a souvisejících produktů nejvyšší kvality.

Blom byl průkopníkem při nasazování této technologie v nejrůznějších odvětvích. Dnes nabízíme bezkonkurenční škálu rozmanitých aplikací této technologie. Postupem času jsme rozvinuli naše odborné znalosti v oblasti základního velkoplošného sběru dat terénu, ale také v inženýrských aplikacích. Blom poskytuje údaje s přesností až 1,5 cm ve výšce a celou škálu produktů zahrnující 3D modelování městských oblastí ( včetně automatického modelování budov), dokumentaci elektrických vedení, lesní aplikace, hydrologické studie, mapování železnice, hlukové analýzy, monitoring eroze, kontrola zemních prácí a mnoho dalších.

Pro konkrétní příklady ve Vámi zamýšlené oblasti použití nás neváhejte kontaktovat.
Web development by Imaginanet