Blom Hawkeye

Blom nabízí služby kombinovaného batymetrického a topografického mapování s využitím leteckého batymetrického senzoru Hawkeye. Tato technologie umožňuje paralelní mapování mořského dna i povrchu pobřeží. Díky kombinovanému snímkování lze výrazně snížit celkové náklady na takováto měření při zvýšení kvality a homogenity pořizovaných dat. Soušástí systému je i digitální kamera s optikou umístěnou koaxiálně s laserovými skenery. Technologie Hawkeye je výborným nástrojem pro průzkum, mapování a hodnocení životního prostředí v mělkých vodách a pobřežních oblastech.

Systém může být instalován v celé řadě lehkých letadel, což nám umožňuje realizovat projekty po celém světě v krátké době, a díky menším letadlům také snížit celkové náklady na pořízení dat. Systém může mapovat mělké vody, pobřeží a ostrovní linie v rámci jednoho průletu. Tato data lze zpracovat do podoby map s vysokým rozlišením se změřením mořského dna až do hloubky 2,5 násobku běžné viditelnosti.
Součástí měření je i zajištění veškeré pozemní podpory. Data pořízená systémem Hawkeye splňují nejnáročnější požadavky na kvalitu. Systém je certifikován a vyhovuje požadavkům IHO 1. stupně,včetně náročných kritérií na detekci objektů.


Princip měření

Systém vysílá úzký paprsek červeného a zeleného laserového světla v předem určeném rastru. Část laserové energie se odráží od vodní hladiny a část proniká až k mořskému dnu. Odražené světlo je detekováno ve speciálním světelném čidle jako zpětná reakce signálu. Speciálně vyvinuté algoritmy určí korekci času, který uplyne mezi ozvěnami odrazu, a tento čas po vynásobení rychlosti světla ve vzduchu a ve vodě udává hloubku resp. výšku terénu.

Použití vysoce přesné diferenciální GPS techniky umožňuje určit výšku a polohu letadla s vysokou přesností a není tedy nutné provádět na časově náročná přílivová pozorování.
Web development by Imaginanet