Životní prostředí a lesnictví

Životní prostředí a lesnictví


Stav životního prostředí nás čím dál více znepokojuje a je jedním z hlavních aktuálních témat. Naše zkušenosti v oblasti mapování a dálkového průzkumu země mohou hrát hlavní roli při posuzování vlivů různých činností na životní prostředí a analýze aktuálních otázek, jako jsou například záplavy.

Blom vytváří informační databáze sestavené na základě kombinací dat leteckého snímkování, hyper-spektrálního skenování, laserového skenování a dalších technologií, díky čemuž může poskytnout údaje o terénu, podvodním dnu, povrchu země i objemu sněhu či vegetace. Tyto databáze mohou být využity v informačních systémech, které slouží k podpoře při rozhodování managementu státních i privátních institucí. Příkladem aplikací s vysokou přidanou hodnotou založených na databázích informací poskytovaných společností Blom jsou například protipovodňové modelové systémy nebo sofistikované analytické nástroje pro lesní hospodářství.
Blom disponuje speciálním hyper-spektrálním skenerem MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer), který je využíván na projektech po celé Evropě. Tento systém zachycuje digitální obraz zemského povrchu ve 102 pásmech v oblasti viditelného, blízkého infračerveného (NIR), středního infračerveného (MIR) a tepelného infračerveného spektra.

Blom je světovým lídrem v modelování mořského pobřeží pro studium životního prostředí. Blom provádí batymetrická a topografická měření založené na technologii laserového skenování (LiDAR) prováděného z letadla. Pro tyto účely využíváme unikátního senzoru Hawk Eye. Tato technologie umožňuje současné měření terénu pobřeží i mořského dna. Díky tomu je zaručena vysoká přesnost a homogenita dat. V kombinaci s digitální kamerou umístěnou koaxiálně s laserovým skenerem se jedná o vynikající nástroj pro průzkum, mapování a hodnocení životního prostředí v mělkých vodách a pobřežních oblastech. Dokumentace mořského pobřeží pořízená touto technologií nabízí mnohem více informací než jiné již existující informace o mořském dnu v mělkých vodách, které jsou obvykle jen velmi obtížně získatelné tradičními metodami.

Státní agentury zaměřené na oblast životní prostředí i soukromé společnosti využívají našich specializovaných dat pro své studie. Na základě již získaných zkušeností považují tento typ dat jako nezbytnou součást svých informačních systémů a aplikací pro podporu rozhodování.

 

Dokumenty ke stažení

Rámcová nabídka - lesnictví a správa zeleně
Článek - využití PAMS pro oblast lesnictví

Web development by Imaginanet