Územní plánování a správa půdy

Územní plánování a správa půdy


Blom poskytuje vysoce kvalitní poradenské služby v oblasti územního plánování a souvisejících oblastech. V této oblasti jsme se podíleli na projektech ve více než 30 zemích Evropy, střední Asie, Latinské Ameriky, Karibiku, Afriky a Dálného východu. Na mnohých z těchto projektů se podílely komplexní multi-disciplinární týmy, zaměřené na podporu udržitelného rozvoje pozemkového fondu.

Mezi naše odborné oblasti patří:

Využití půdy a udržitelný rozvoj
Konzultanti Blomu se podíleli na formulaci politiky využití půdy a strategického rozvoje v řadě zemí. Tyto projekty zahrnují rozvoj národních politik a strategií, často za pomoci multi-disciplinárních týmů naší společnosti. Ty mohou zahrnovat odborníky z oblasti půdní správy, katastru, ekonomy, poradce pro rozvoj venkova a sociální rozvoj. Zpracováváme také projekty, které zahrnují mezinárodní srovnávací analýzy specifických odvětví.

Budování institucí a technická pomoc
Naši poradci mají rozsáhlé zkušenosti s budováním institucí a programů technické pomoci, kde provádíme analýzu podkladů, koncepční návrh, a také rozvoj technického systému infrastruktury pro registraci půdy, katastr, infrastruktury prostorových dat, národní statistiky a GIS aplikací. Projekty se různí co do velikosti od malých projektů s rozsahem několika měsíců s několika konzultanty až po komplexní projekty v hodnotě několika milionů eur.

Hospodářský a sociální rozvoj
Stále častěji jsou Blom konzultanti zapojováni do projektů, kde je kladen důraz na pochopení toho, jak územní politiky a správy pozemků infrastruktury mohou přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji země.

Monitorování a hodnocení projektů
Se svými zkušenostmi v realizaci projektů, je Blom dobře připraven k poskytování poradenství při hodnocení a sledování projektů. Blom může poradit při odvození klíčových výkonnostních ukazatelů, které jsou v projektu reprezentativní, reálné a měřitelné, a souvisejících vnějších ukazatelů. Můžeme Vám také poradit v jednoduchých systémech pro správu dat při monitorování a vyhodnocování.


Web development by Imaginanet