Tísňové služby

Tísňové služby


BLOM je členem představenstva evropské asociace tísňového volání 112 (www.EENA.org).

EENA (European Emergency Number Association) byla vytvořena na podporu povědomí a využití čísla tísňové linky 112 v celé Evropě. Šikmé snímky hrají klíčovou roli v úspěšných případových studiích a analýzách pro další vývoj těchto aplikací. BLOM je jedním z předních poskytovatelů obsahu v rámci EENA. Například ve Spojených státech se na lince tísňového volání 911, což odpovídá Evropské 112, využívají šikmé Pictometry® snímky pro polohové informace z místa, odkud tísňové volání pochází a poskytují tak podrobné informace potřebné pro první reakci týmu.

Díky šikmým snímkům lze ihned zjistit, jak široký je přístup pro zásahová vozidla, jak dlouhý by měl být žebřík k dosažení vrcholu budovy, jaké další možné jsou přístupové cesty k místu, kde se nachází volající atd. Snad ještě důležitější je, že šikmé snímky umožňují vidět místo události v denním světle, přestože se děj odehrává v noci. Záchranné služby mají také možnost vidět, kde jsou kabely vysokého napětí nebo jakékoli jiné potenciálně nebezpečné prvky, které by bez takto dostupných informací nemusely být vidět a mohly by ohrozit bezpečnost záchranných jednotek. Tyto informace jsou nezbytné pro jakékoliv efektivní a bezpečné nouzové jednotky.

BLOM se stále více snaží o podporu všech evropských tísňových linek 112.

Web development by Imaginanet