Telekomunikace

Telekomunikace


Komunikace prostřednictvím mobilních telefonů vyžaduje značné investice do síťové infrastruktury. Efektivita a optimalizace těchto sítí je klíčová pro úspěšný rozjezd i následný provoz služeb mobilní telekomunikace. Z tohoto pohledu je každé rozhodnutí při plánování sítě klíčové a musí být správné.

Blom svým zákazníkům v této oblasti nabízí specializované produkty skládající se z modelu terénu i povrchu a klasifikace LANDUSE využitelné pro plánování šíření radiového signálu

Tyto datové soubory mohou být jak ve vektorové tak rastrové formě s různou mírou detailu pro osídlené i neosídlené oblasti.

Existující DSM knihovny Blom pokrývají několik evropských zemí a spolu s Blom ortofotomapami ve vysokém rozlišení jsou vhodným nástrojem pro simulaci a plánování umístění antén pro bezdrátové telekomunikace.

 

Dokumenty ke stažení

Článek - 3D data v energetice, telekomunikacích

Leták - 3D data v energetice, telekomunikacích

Web development by Imaginanet