3D modely měst

3D modely měst

3D modely měst se za posledních několik let staly důležitým zdrojem informací a se zvyšujícím se výpočetním výkonem počítačů jsou stále sofistikovanější a rozšiřuje se míra v nich obsažených informací. Společnosti skupiny Blom mají značné zkušenosti s výrobou modelů s různou úrovních detailů vhodných pro nejrůznější aplikace.

V závislosti na požadavcích, mohou být vytvořeny modely na základě fotogrammetrických dat, leteckého laserového skenování nebo šikmých snímků. Integrace šikmých snímků nabízí unikátní novou perspektivu použitím automaticky generovaných textur objektů z georeferencovaných snímků.

Web development by Imaginanet