Historie


Významné události

1954
Společnost Blom je založena oceánografem panem Ole H. Blom.

1966
Společnost je přeorganizována na společnost s ručením omezeným.

1986
Jméno společnosti se mění na Blom AS zejména kvůli expanzi společnosti i do jiných oblastí než zeměměřičství.

1988
Akcie společnosti jsou kótovány na burze v Oslu (ticker BLO).

1991
Byla založena dceřiná společnost Amisehal Blom Co Ltd v Saúdské Arábii za účelem realizace kontraktu v hodnotě 100 milionů NOK pro Saudi-Aramco.

1992
Blom podepsal smlouvu se zeměměřičským úřadem v Indonésii v hodnotě 300 milionů NOK.

1993
Společnost získává 66 % akcií ve Fotokart AS, společnosti, která pracuje v oblasti mapování přírodních zdrojů a životního prostředí.

1995
Blom podepsal smlouvu pro námořní průzkum se zeměměřičským úřadem Indonésie v hodnotě 816 milionů NOK.

Společnost získává 100 % podílů v NAVEX AS, dodavateli moderních senzorů a řešení založeném na technologii GPS satelitů.

1996
Blom získává zeměměřičskou společnost Asplan Viak AS v Bergenu, a zakládá BLOM Bergen AS.

1997
Fúze mezi Blom a společnosti poskytující kreditní informace Creditinform AS.

Blom ve spolupráci s Aspan Viak AS zakládá společnost Blom Asplan Viak AS v Abu Dhabi.

Blom ve spolupráci s Telenor AS Pluss zakládá společnost InfoWiz AS.

1998
Blom zakládá BlomInfo A/S v Dánsku pro podporu aktivit v Dánsku, trzích EU a východní Evropy.

Blom zakládá ve spolupráci s Metimur AB společnost InfoWiz AB ve Švédsku. InfoWiz AB se stává dceřinou společností InfoWiz AS.

1999
Blom zakládá Blom Info AB ve Švédsku prostřednictvím akvizice divize mapování a sloučení s InfoWiz AB.

Blom zakládá BlomInfo AG v Hildesheimu v Německu.

Blom prodává svůj 66% vlastnický podíl v dceřiné společnosti Fotokart AS.

2000
Blom prodává Creditinform AS za 227 milionů NOK.

Blom zakládá nové výrobní centrum pro zpracování map v Bandungu v Indonésii.

Blom prodává provoz budov a konstrukcí v Norsku, a Blom Oppmåling mění svůj název na Blom Maritime AS.

2001
BLOM uzavírá rámcovou smlouvu s Norwegian Hydrografic Service pro námořní mapování norského pobřeží na dobu 5 let.

BLOM podepisuje 2letý kontrakt s polským státem pro mapování oblastí ohrožených záplavami.

2002
Bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií v hodnotě NOK 10-15 Miliónů.

Blom podepisuje roční kontrakt se Světovou bankou na hraniční mapování v Rumunsku a zakládá zde organizaci se 70 zaměstnanci pro realizaci tohoto projektu.

Blom soustřeďuje celou fotogrammetrickou produkci map do Bandungu v Indonésii, a zdvojnásobuje výrobní kapacitu.

2003
Blom se potýká již třetí rok v řadě se značnou ztrátou. Hospodářské výsledky jsou ovlivněny vysokými náklady na restrukturalizaci.

V prosinci se Gunnar Hirsti a Dirk Blaauw ujímají role nových hlavních akcionářů, a snaží se být aktivními vlastníky. Gunnar Hirsti je zvolen jako předseda představenstva, a Dirk Blaauw jako nový generální ředitel a CEO.

2004
Předsedou představenstva se stává Gunnar Hirsti a generálním ředitelem Dirk Blaauw.

Akvizice čtyř geografických informačních společností ve Finsku, Německu, Norsku a Rumunsku.

2005
Blom kupuje tři významné geo-informační společnosti ve Velké Británii, Švédsku a Itálii.

Blom uzavírá exkluzivní smlouvu s Pictometry International Corporation na práva na technologii Pictometry® pro 23 zemí Evropy.

2006
Blom získává akvizicí geo-informační společnosti působící ve Španělsku a Portugalsku.

Blom uzavírá s významnou mezinárodní společností pětiletou dohodu o využívání údajů Pictometry® v Evropě.

Dokončena akvizice ScanRope v Norsku.

2007
Blom získává španělskou softwarovou společnost Opera Wireless.

Divize Offshore Technology je vyčleněna ze společnosti a samostatně uvedena na burze v Oslu pod názvem Test Subsea ASA.

Scan Subsea ASA je odprodána americké společnosti kótovaná na burze NYSE Parker Hannifin Corporation.

2008
Novým CEO a výkonným ředitelem je jmenován Hakon Jakobsen. Bývalý CEO a výkonný ředitel, Dirk Blaauw, je jmenován aktivním předsedou představenstva.

Společnost je rozdělena do dvou divizí: Tradiční geo-inženýrské služby a Navigační řešení, které jsou později změněny na Blom informační služby (BIS) a BLOM Geo-inženýrské služby (BGES).

2009
Dirk Blaauw je opět jmenován generálním ředitelem a členem představenstva, Hakon Jacobsen se stává novým COO, a Gunnar Hirsti je opět jmenován do funkce předsedy představenstva.


Podrobněji ...

Blom ASA byla založena v roce 1954 oceánografem Ole H. Blomem. V roce 1988 byla uvedena na burzu v Oslu. Od svého založení je Blom předním poskytovatelem produktů a služeb v rámci námořního a pozemního mapování. Dnes je Blom rozdělen do dvou divizí, Blom Geo-inženýrské služby a Blom Informační služby.

V roce 2003 Blom prošel zásadní re-organizací a restrukturalizací. Dva největší akcionáři společnosti odprodali své akcie, a noví hlavní akcionáři se vyjádřili, že se budou snažit o aktivní vlastnictví. Pro posílení finanční platformy společnosti a zlepšení výsledků byla zavedena nová strategie. V důsledku této změny byl Gunnar Hirsti zvolen předsedou představenstva a Dirk Blaauw byl jmenován novým generálním ředitelem a CEO. Představenstvo se zaměřilo na obchodovatelné části společnosti, které byly dobrým základem reformy pro další růst. Na konci roku 2003 se holding Blom ASA sestával z BlomInfo A/S v Kodani v Dánsku a Blom Maritime AS v norském Stavangeru.

V dubnu 2004 byla akvizicí pořízena finská společnost FM Kartta OY. Tato akvizice byla první transakcí nové strategie, jejímž cílem bylo založit evropskou platformu pro společnost, zaměřenou na sběr, prodej a zpracovaní špičkových geo-prostorových dat a jejich uplatnění v rámci rozsáhlých databází. Současně jsou zřízeny výrobní jednotky se sídlem v Rumunsku a Indonésii.

Výsledky 1. čtvrtletí roku 2004 ukázaly první zisk po 19. čtvrtletích.

V listopadu 2004 Blom oznámil akvizici společnosti Geonet SRL v Rumunsku, malého místního operátora, který vlastnil 49% nízkorozpočtové produkce Blom v Rumunsku. Tohle strategicky důležité rozhodnutí přineslo plnou kontrolu nad výrobními linkami Blom. Následující prosinec získala společnost německou společnost Geo-Tec GmbH. To umožnilo Blomu přístup k jedné z mála plně funkčních digitálních výrobních linek na světě.

V průběhu 1. čtvrtletí 2005 Blom dokončil akvizici přední britské společnosti Simmons Aerofilms, Ltd. Tímto důležitým krokem se Blom stal předním evropským poskytovatelem služeb souvisejících se shromažďováním a zpracováním geo-informací.

Ve své strategii představenstvo Blom rozhodlo, že by se společnost měla více zaměřit na výrobky a služby s vysokou technologickou hodnotou. V rámci této strategie získává Blom v červenci 2005 100 % akcií švédské společnosti AB TopEye. TopEye poskytuje unikátní produkty pro komerční využití technologie laserového skenování, a je vedoucí společností v pořizování mapových dat pomocí laserové technologie nasazené ve vrtulnících.

V září 2005 Blom uzavřel exkluzivní licenční smlouvu s Pictometry ® pro 23 zemí Evropy. Pictometry ® je zcela novou a unikátní metodou pro sběr a zpracování šikmých a svislých leteckých snímků, technologie, která, dle našeho názoru, bude mít dlouhodobý dopad na geo-informační trh.

1. listopadu 2005 Blom převzal 100% akcií společnosti Compagnia Generale Ripreseaeree (CGR). CGR je přední italská společnost pro sběr a zpracování mapových podkladů. CGR vlastní a provozuje 10 letadel a širokou škálu různých senzorů. Společnost Blom , která měla doposud dominantní postavení na trhu v severní Evropě, tímto docílila posílení svého vlivu i v Evropě jižní.

V roce 2005 se tržby Blomu zvýšily o 129% ve srovnání s předchozím rokem. Cíl Blomu dosáhnout vyšších zisků byl dosažen, a EBITDA dosáhl 77,6 milionů NOK. To odpovídá nárůstu o 167% od roku 2004.

Pro posílení pozice Blomu v jižní Evropě, koupil Blom během 1. čtvrtletí roku 2006 skupinu Seficart Group. Seficart Group má silnou pozici ve Španělsku a Portugalsku, a nabízí Blomu přístup na trh s významnou poptávkou.

V červenci roku 2006 získává Blom další společnost, a to norskou společnost ScanRope, která se zabývá výrobou kabelů a kotevních systémů. Toto spojení posiluje divizi Offshore technologií.

V červnu 2007 byla technologické divize Offshore vyčleněna ze společnosti a je samostatně uvedena na burzu v Oslu pod názvem Subsea ASA. V srpnu získala Subsea ASA americká společnost Parker Hannifin Corporation kótovaná na burze NYSE.

Pro podporu oblasti geografických informačních služeb kupuje Blom v červnu 2007 španělskou společnost Opera software Wireless.

V roce 2007 je dosaženo rekordních hospodářských výsledků s provozními výnosy 1 077 milionů NOK a ziskem před zdaněním ve výši 412 milionů NOK.

Z důvodu posílení znalostí a zkušeností společnosti v oblasti IT a telekomunikací je v březnu roku 2008 jmenován novým CEO a výkonným ředitelem Hakon Jacobsen. Bývalý generální ředitel Dirk Blaauw byl jmenován aktivním předsedou představenstva. K dalšímu posílení řízení byl v roce 2009 Hakon Jacobsen představen jako COO a Dirk Blaauw jmenován CEO a výkonným ředitelem Blom Group. Gunnar Hirsti byl jmenován předsedou představenstva.

Historické letadlo
Historické letadlo
Web development by Imaginanet